At få APCI

Implementering af APCI i din kliniske kontekt kræver en certificeret APCI musikterapeut.

APCI certificering inkluderer:

For mere information omkring træning og certificering kontakt:
APCI trainer Dr. Stine Lindahl Jacobsen slj@hum.aau.dk
Chroma (Course provider), Director Daniel Thomas daniel@wearechroma.com